Skrivande

Skrivande är alltid kreativt.

Skrivande är alltid kreativt.

Ord lagras som bilder i hjärnan. Allt som du sett, hört och upplevt finns där. När du skriver ett ord kopplas bilden till andra bilder och nya unika tankar föds. Genom tidsbegränsat, ocensurerat skrivande kan du skriva dig fri och komma på idéer.

Det som aldrig har tänkts har heller aldrig blivit uppfunnet.

Läkande skrivande

Jag är certifierad vägledare till Write Your Self-metoden som hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter trauma. Kurser kommer under vintern.

Läs mera här: https://writeyourself.com/sv/om-write-your-self/

Kreativt skrivande

Jag använder mig av olika metoder som gör skrivandet intuitivt och roligt men också djupare och förbättrat.  Kurser kommer i vinter.

Skrivande kan vara till så mycket: Skapa visioner, formulera tankar och idéer, personlig utveckling, bearbeta händelser, underhållning.

“A word after a word after a word is power.

Margaret Atwood, author

”There´s no greater agony than bearing an untold story inside you”

Maya Angelou, author

“Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.”

Anton Chekhov (1860-1904), author