Storytelling

Storytelling som muntligt berättande

Muntligt berättande förmedlar även känslor och stämningar.

Det sker en ordlös kommunikation, genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonrörelser. Hjärnans spegelnueroner som gör att vi kan avläsa andra och känna empati gör det möjligt.

Storytelling inom utbildning och företagande

Berättande handlar om att utbilda kring det man gör. Med en berättelse kan man på samma gång förklara varför och hur samt visa vem man är. En story på en hemsida kan varieras och fortsätta att utvecklas på sociala medier.

Berättande kan vara bild, text, film eller ljud. Det ska vara enkelt, varierat och kort.

Storytelling som konstform

Publiken är en del av berättandet så ljuset är ställt så att berättaren ser publiken. När någon berättar med inlevelse dras den som lyssnar med emotionellt. På scen blandas ofta berättande med andra konstformer som musik och dans.

Det finns särskilda berättartekniker som gör berättandet intuitivt och berättelsen livfull och lätt att följa. Dessa lär man sig i workshops där man får prova dem.

Läs mera här:  http://www.berattarforeningen.com/ http://vasterbottensteatern.se/berattarcentrum/  http://www.berattarnatet.se/

“Stories create community, enable us to see through the eyes of other people, and open us to the claims of others.”

Peter Forbes, photographer, author

Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world.”

Robert Mackee, professor

“Inside each of us is a natural-born storyteller, waiting to be released.”

Robin Moore, author