Storytelling

Storytelling – inte bara muntligt berättande

Berättande förmedlar känslor och stämningar.

Det sker en ordlös kommunikation, genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och ögonrörelser.
Hjärnans spegelneuroner gör att vi kan läsa av andra och känna empati.

Storytelling & företagande

Enkelt, varierat och kort.

Berättande handlar om att utbilda. Med en kort berättelse kan man på samma gång förklara något och visa vem man är. En story på en hemsida kan varieras på många sätt och fortsätta att utvecklas på sociala medier.

Berättande kan vara bild, text, film eller ljud. Regeln är att det ska vara enkelt, varierat och kort.

Storytelling som konstform

Publiken är en del av berättandet därför är ljuset är ställt så att berättaren har ögonkontakt med publiken. När någon berättar med inlevelse dras den som lyssnar med emotionellt. På scen blandas ofta berättande med andra konstformer som musik och dans vilket breddar upplevelsen. Klädsel och smink är oftast enklast möjliga.

Berättaren använder tekniker som gör berättandet intuitivt, berättelsen livfull och lätt att följa. Dessa tekniker lär man sig genom att delta i workshops där man får öva på dem.

Läs mera här:  http://www.berattarforeningen.com/
http://vasterbottensteatern.se/berattarcentrum/

“Stories create community, enable us to see through the eyes of other people, and open us to the claims of others.”

Peter Forbes, photographer, author

Storytelling is the most powerful way to put ideas into the world.”

Robert Mackee, professor

“Inside each of us is a natural-born storyteller, waiting to be released.”

Robin Moore, author